آشنایی با انواع پلیمر

آشنایی با پلیمر

مزایای ساختمان های فلزی

با استعمال از مواد آلی ( هیدروکربن ) مو جود در فضای سبز می توان مواد تصنعی را ساخت کرد . این

شبکه سیمی فولادی مواد بیشتر دربرگیرنده موادسازنده کربن , هیدروژن , اکسیژن , نیتروژن و گوگرد بوده و به پلیمر پر اسم و رسم می‌باشند . مواد پلیمری به نحو گسترده ای , از جمله در ساخت وسایل خانگی , لوازم بازی ها , بسته بندی ها , کیف و چمدان , کفش , میز و صندلی , شلنگ ها و لوله های انتقال آب و گاز , مواد پوششی آشنایی با پلیمر تحت عنوان رنگ ها برای حفاظت از خوردگی و وسایل زینتی , لاستیک های خودرو و بالاخره تحت عنوان پلیمر های مهندسی با استحکام بالا حتی‌در دماهای بالا در ساخت اجزایی از خودرو آلات استعمال می گردند .

پلیمر ها خاصیت فیزیکی و مکانیکی نسبتا عالی و مفیدی دارا هستند . آنها دارنده وزن اختصاصی پائین می‌باشند و ایستادگی عالی درمقابل مواد شیمیایی دارا هستند . برخی از آن ها واضح بوده و می‌توانند جایگزین شیشه ها شوند . اکثر اوقات پلیمر ها عایق الکتریکی میباشند ولی پلیمرهای خاصی هم وجود دارا هستند که تا حدودی امکان جهت دهی الکتریکی دارا هستند آشنایی با پلیمر, عایق بودن پلیمرها به لینک و پیوند کووالانسی مو جود در بین اتم ها در زنجیرهای مولکولی رابطه دارااست .

پروفیل های فولاد کربن برای کاربردهای معماری
پژوهش ها انجام یافته در سالیان اخیر نشان اعطا کرد که قابلیت و امکان ساخت خواص ساماندهی الکتریکی در امتداد محور مولکول ها موجود هست . این پلیمرها در اصل از پلی استیلن تشکیل‌شده گردیده اند . با شکافت دادن عناصری نظیر فلزات قلیایی یا این که هالوژن ها ( روند دوپینگ ) به زنجیره های مولکولی پلی استیلن به ترتیب نصفه هادی های پلیمری از دسته P , N به دست می‌آیند آشنایی با پلیمر. اضافه کردن موادتشکیل دهنده یا این که دوپینگ سبب ساز می شود که الکترون ها بتوانند در امتداد اتم های کربن در زنجیره تکان نمایند . تفلون از مواد پلیمری است که به دلیل ضریب اصطکاک پائینی که دارااست تحت عنوان پوشش برای خودداری از چسبیدن مواد غذایی در وسایل پخت و پز استعمال می شود .

قیمت ورق سیاه صنعتی

ساختمان پلیمر ها :

اکثر وقت ها پلیمر های مرسوم از پلیمریزاسیون مولکول های معمولی آلی بنام مونومر به دست میایند .
به عنوان مثال پلی اتیلن ( PE ) پلیمری است که از پلیمریزاسیون با ارتقا ( ادغام ) یک سری مولکول اتیلن به دست میاید . هر مولکول اتیلن یک مونومر نامیده می شود . ورق فلزی
در موقعیت قابل قبولی از حرارت , فشار و کاتالیزور , لینک دوگانه میان اتم های کربن شکسته شده و یک لینک و پیوند بی آلایش کووالانسی جایگزین آن می شود آشنایی با پلیمر. اکنون دو انتهای آزاد این مونومر به رادیکال های آزاد تبدیل می شود , به نحوی که هر اتم کربن یک تک الکترون داراست که می‌تواند به رادیکال های آزاد تبدیل شود . از این رو در اتیلن دو محل ( مرتبط با اتم کربن ) موجود هست که مولکول های دیگر میتوانند به آن طولانی تر شوند .

قیمت تیرآهن فایکو در مشهد

این مولکول با امکان انجام عکس العمل , ذیل بنای پلیمر ها بوده و به مر ( Mer ) یا این که اکثر وقت ها به واحد تکراری موسوم است . واحد تکراری در زنجیره مولکولی پلیمر به تعداد دفعات متعددی تکرار می شود . ارتفاع میانگین پلیمر به رتبه پلیمریزاسیون یا این که تعداد واحدهای تکراری در زنجیره مولکولی پلیمر وابسته است آشنایی با پلیمر. به این ترتیب نسبت جرم مولکولی واحد تکراری تحت عنوان سکو پلیمریزاسیون تعریف شده‌است . با بزرگتر شدن زنجیر  انواع گریدهای استیل مولکولی ( در‌صورتی‌که که تنها نیروهای میان مولکولی باعث اتصال مولکول ها به یکدیگر شود ) ایستادگی حرارتی و استحکام کششی مواد پلیمری هر دو ارتقا مییابند .

قیمت میلگرد میانه در مشهد
پلیمریزاسیون صعودی : در‌این گونه پلیمریزاسیون تنی چند از واحدهای تکراری به یکدیگر بیش تر شده و مولکول بزرگتری را به اسم پلیمر ایجاد می نمایند .
پلیمریزاسیون سطح ای : در‌این جور پلیمریزاسیون مونومرها با یکدیگر عکس العمل شیمیایی انجام داده و پلیمرهای خطی به‌وجود میاورند . محل خمکاری فولاد
پلیمریزاسیون شبکه ای : درین پلیمریزاسیون شاخه های نو به زنجیره بیشتر می شود .
در غایت پلیمرها

قیمت تیرآهن کرمانشاه در تهران